تبلیغات
وبلاگ خبری فرهنگی تفریحی شهرستان خوروبیابانک - شکایت یکی از بازدیکنندگان خوربلاگ از وضعیت فرهنگی شهر فرخی


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :مدیر وبلاگ
تاریخ:چهارشنبه 5 آبان 1389-12:10

شکایت یکی از بازدیکنندگان خوربلاگ از وضعیت فرهنگی شهر فرخی

یکی از بازدیدکنندگان محترم خوربلاگ که به نظر از اهالی شهر فرخی هستند در نظری برای خوربلاگ از وضعیت فرهنگی شهر فرخی شکایت کرده و از عدم امنیت و ایجاد مزاحمتهای خیابانی برای دختران این شهر گله نموده است . خوربلاگ بدون هیچ گونه قضاوتی دراین مورد نظر ایشان را  که با نام  مستعار  برای خوربلاگ نظر داده اند در زیر منعکس می کند: 

متاسفانه درسال جدیدشاهدتعدادزیادی ازانواع مزاحمتهانسبت به دختران درشهرفرخی بوده ایم شهری که به شهرعلم وایمان معروف است واین مزاحمتهاموجب شده بسیاری ازدختران حتی جرات به مسجدرفتن یاازخانه بیرون امدن هم نداشته باشند.بدلیل نبود پاسگاه ونیروی انتظامی میزان امنیت درفرخی پایین می باشد وبسیج هم هیچ عکس العملی نسبت به این اتفاقات انجام نمی دهد.

متاسفانه تعدادافراد لات وهرزه که درخیابانها ول می چرخند و برای دختران مزاحمت ایجاد میکننددرشهرفرخی زیادشده است.

چه کسی جلوی این افرادمزاحم رامی تواندبگیرد؟

چه زمانی آرامش وامنیت درفرخی بوجودمی آید؟

آیابرای شهرکوچک ماباادعای ایمان بالااین اتفاقات تاسف برانگیزنیست؟

خوربلاگ ضمن تشکر ازاین دوست عزیز به نوبه خود از مسئولین مربوطه خواهان  بررسی و پیگیری این شکایت را دارد .

نوع مطلب : عمومی